Gezonde lucht in huis? Nog te veel fijnstof in deel van woningen

Gezonde lucht in huis? Nog te veel fijnstof in deel van woningen

In de Nederlandse huizen is lang niet altijd gezonde lucht, blijkt uit een onderzoek van TNO van oktober 2020 naar de luchtkwaliteit in ruim 100 Nederlandse woningen. In veel huizen is de luchtkwaliteit in de avonduren niet gezond. In combinatie met fijnstof dat van buiten komt, wordt in 15 procent van de onderzochte woonhuizen de adviesnorm fijnstof van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) overschreden.

Wat zijn de oorzaken van fijnstof in huis?

Fijnstof in de lucht kan schadelijke effecten op de gezondheid hebben. In Nederland leven jaarlijks duizenden mensen enkele dagen tot maanden korter door kortdurende blootstelling aan hoge concentraties fijn stof. Het gaat vooral om ouderen en mensen met hart-, vaat- of longaandoeningen. Dat maakt het belang van een gezonde luchtkwaliteit in huis groot.

De onderzoekers merkten op dat er tussen de metingen naar de luchtkwaliteit in individuele woningen aanzienlijke verschillen te zien waren. Bij sommige woningen werd de advieswaarde geen enkele dag overschreden, terwijl dit in andere woningen vaker dan 35 dagen per jaar gebeurde. Eerder onderzoek wees uit, dat dit te maken heeft met de verschillende manieren van koken van bewoners. Van invloed is de bakduur en -temperatuur evenals het gebruik van de afzuigkap en de plaats van de pannen op het fornuis.

Onderzoek toont aan dat de bakduur en temperatuur en het gebruik van de afzuigkap is van invloed op de gezonde lucht in huis #gezonderwonen #gezondelucht #binnenklimaat

Daarnaast blijkt uit aanvullend laboratoriumonderzoek dat het branden van kaarsen ook een effect heeft. De fijnstofemissie in woningen waar kaarsen worden gebrand is in de avond tussen 21 en 24 uur significant hoger vergeleken met woningen waarin dit niet gebeurde.

Overige binnenluchtvervuilers

Het loont dus om minder of geen kaarsen te branden en in de keuken goed te ventileren tijdens het koken. Maar er zijn meer factoren om rekening mee te houden om een gezond binnenklimaat te bereiken. In een artikel liet Emeritus hoogleraar milieu-epidemiologie Bert Brunekreef (Universiteit Utrecht), niet betrokken bij de studie, per e-mail weten dat fijnstof lang niet de enige relevante binnenluchtvervuiler is. ‘Je hebt nog vocht en schimmels, allergenen van huisdieren en huisstofmijten, koolstofmonoxide en stikstofoxiden van gasgestookte apparatuur, vluchtige verbindingen uit meubels en woningtextiel, enzovoorts.’

Verder richt dit onderzoek zich niet uitgebreid op de bronnen van de fijnstof, schrijft hij. Relevant, want het ene fijnstofdeeltje is het andere niet: van roet, dat ontstaat bij onvolledige verbranding, is bekend dat het ook kankerverwekkend is. Van rondzwevende vetdeeltjes na het koken, zijn de gezondheidseffecten onduidelijk.


BLADER OP MERK

BLADER OP PRODUCTGROEP